Planritningar

Taklägenhet (1A och 2A)Mellanplan (1B-1C, 2B-2C)Souterrängplan (1D-1E, 2D-2E)